Crossfit Cape Cod 6/30/17

29
Jun

Crossfit Cape Cod 6/30/17

CrossFit Cape Cod – CrossFit

 

Metcon (Weight)

Emom 16

Even 2 clean & jerk

odd 30 DU

Metcon (AMRAP – Reps)

10 min to est a max set of unbroken DU

 

July 4th class  8am, 9am, 10am   ONLY!!!!!