Crossfit Cape Cod 6-16-16

15
Jun

Crossfit Cape Cod 6-16-16

CrossFit Cape Cod – CrossFit

Metcon (Time)

For time

400m run with med ball 20/14

30 KB’s 53/35

21 push ups

200m run w/med ball

25kb’s

15 push ups

100m run w/med ball

20 Kb’s

9 push ups

Rx plus 30#/20# wall ball, 70/53 KB,ring push ups